Agencja Promocyjna OKO założona została w 2000 roku w Krakowie przez Iwonę Haberny.

Od początku istotne miejsce w działalności firmy zajmowały wydarzenia o charakterze kulturalnym: ich organizacja i skuteczna promocja. Aktualnie oferta została poszerzona o marketing usług medycznych, marketing nowych technologii i marketing miejsc. Ze względu na specyfikę działalności, która wymaga szczególnej dyscypliny finansowej, firma wyspecjalizowała się w najbardziej efektywnej, zintegrowanej komunikacji marketingowej, optymalne wykorzystującej działania z dziedziny PR i reklamy tradycyjnej, oraz działania promocyjne w sieci.

W odpowiedzi na potrzeby naszych klientów, oprócz prac związanych z promowaniem wydarzeń i produktów, oferujemy pomoc w pozyskaniu partnerów oraz funduszy na realizację kampanii. Służymy doradztwem w kwestiach podatkowych i prawnych, dotyczacych działalności promocyjnej (zwłaszcza związanych z prawem autorskim).

Podpowiadamy, jak wpisać własne działania w szerszy kontekst rynku, tworząc atrakcyjny produkt, który jest w stanie przynieść wymierne korzyści finansowe. Współcześnie każde przedsięwzięcie, niezależnie od rozmiarów, potrzebuje wsparcia promocyjnego. Prawdopodobnie nie zastanawiają się już Państwo czy promować swoją działalność. Decyzja dotyczy raczej odpowiedzi na pytanie: co okaże się skuteczniejsze – działanie samodzielne czy agencja reklamowa lub Public Relations ? A jeśli agencja, to dlaczego właśnie Agencja Promocyjną OKO?

Praca Agencji polega w tym wypadku nie tylko na przeprowadzeniu zleconego działania promocyjnego, lecz ma znacznie szerszy zasięg. Pomagamy tak opracować i wzbogacić koncepcję przedsięwzięcia, by spełnić wymagania konieczne do pozyskania wsparcia w ramach programów europejskich bądź ministerialnych.Pomagamy zainteresować przedsięwzięciem sponsorów i patronów medialnych. Towarzyszymy klientowi w trakcie realizacji zadania, czuwając nad wszelkimi umowami i kwestiami związanymi z prawem autorskim, skarbowym czy przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa uczestników prowadzonych działań. Wreszcie pomagamy w rozliczeniu i podsumowaniu przedsięwzięcia.
Słowo „promocja”, dziś przez wielu kojarzone wyłącznie z akcjami cenowymi w hipermarketach, w słowniku języka polskiego, pojawia się w kontekście promocji ucznia do następnej klasy, promocji doktorskiej na uczelni, czy też promocji na wyższy stopień w wojsku. Jednym słowem dla promowanego oznacza awans, postęp w stosunku do stanu pierwotnego. Takie rozumienie słowa jest nam najbliższe. Tak więc przyjmujemy, że „promocja” to przemyślana sekwencja różnorodnych działań, wykonywanych przy pomocy wyspecjalizowanych narzędzi.

Działania te mają służyć „wyniesieniu na wyższy poziom” osoby, przedsięwzięcia czy produktu. Narzędzia wykorzystywane w promocji – prawdopodobnie w odpowiedzi na potrzeby wielkich korporacji – przyporządkowane zostały odrębnym firmom: agencjom reklamowym czy PR. Z naszej praktyki wynika jednak, że, zwłaszcza w przypadku mniejszych firm, dużo bardziej efektywne jest – zamiast dzielenia – działanie zintegrowane. Pozwala ono zoptymalizować koszty i osiągnąć maksymalny efekt. Dlatego proponujemy naszym klientom pełną, zintegrowaną, wzajemnie się dopełniającą obsługę komunikacyjną, obejmującą zarówno pełny zakres Public Relaions, jak i reklamę, marketing bezpośredni i działania w Internecie. Proponujemy również metody, dzięki którym można ocenić, czy założony cel promocyjny został osiągnięty.

Pracownik na etacie

 • najlepiej zna produkt i zasady działania, „ducha” firmy
 • znajduje się zawsze w pobliżu i jest w stanie szybko interweniować
 • dobry, utalentowany specjalista promocji bardzo wiele wnosi do firmy
 • ale jest drogi, nie zawsze tak samo obłożony pracą
 • może być świetnym partnerem agencji, która stanowi dla niego wsparcie w newralgicznych momentach

Agencja

 • ma przetarte ścieżki tam, gdzie pracownik musi je mozolnie torować
 • patrząc z zewnątrz, może podsunąć nowe innowacyjne pomysły
 • ma liczne kontakty i wiedzę, która pozwala szybciej dotrzeć do właściwych ludzi i popełniać mniej kosztownych błędów
 • ma wiedzę z zakresu prawa, podatków itp. – promocja coraz bardziej obwarowana przepisami, których naruszenie może przysporzyć kłopotów
 • ma możliwość pozyskania u podwykonawców rabatów, które pracują na korzyść klienta
 • zjawia się wtedy, kiedy jest potrzebna, znika w martwym sezonie
 • zatrudnienie agencji to dobry sposób przeszkolenia własnych pracowników

 • mamy piętnastoletnie doświadczenie
 • działania firmy są skuteczne – zrealizowaliśmy wiele prestiżowych i wymagających zleceń
 • współpracujemy z instytucjami zagranicznymi, pomagając im odnieść sukces w Polsce
 • mamy siedzibę w Krakowie – mieście o ogromnym potencjale, który potrafimy wykorzystać
 • umiemy wydarzeniom lokalnym nadać wymiar ogólnokrajowy
 • potrafimy kreatywnie pracować przy niskich budżetach
 • potrafimy działać z uwzględnieniem standardów wymaganych przy wykorzystaniu funduszy unijnych i ministerialnych (od pozyskania po rozliczenie)
 • w sposób elastyczny dostosowujemy się do potrzeb klienta
 • współpracujemy z najlepszymi, sprawdzonymi podwykonawcami