Promocję rozumiemy w pierwotnym znaczeniu tego słowa: nie jako sprzedaż po obniżonej cenie, ale
jako przemyślaną sekwencję staranie dobranych działań, w których efekcie osoba, wydarzenie,
produkt zajmą lepszą pozycję niż ta, w której byli w punkcie wyjścia. Nie dzielimy działań
promocyjnych na reklamę, public relations, promocję w świecie realnym i w Internecie – wszystko to
staramy się łączyć, splatać, wzajemnie wspierać i dzięki temu działać ze znacznie większą siłą.