IBBY – Sekcja Polska

Stowarzyszenie Wydawców Katolickich

Instytut Książki

Instytut Polski w Wilnie

Goethe-Institut Krakau

Attaché Kulturalny Republiki Litewskiej w Polsce