Fondation Kościelski Geneve

Miasto i Gmina Miłosław

Fundacja II Katedry Chorób Wewnętrznych CM UJ im. Prof. Andrzeja Szczeklika

Wydawnictwo Medycyna Praktyczna

Polska Prowincja Zakonu Bonifratrów