Domyślny szablon

{{logo}}

Zaświadcza się, że:

{{name}}

ukończył/ukończyła:

{{course}}

dnia: {{date}}

Agencja OKO
Iwona Haberny