Promujemy utwory i wydarzenia artystyczne, wykorzystując tradycyjne i najnowsze narzędzia
marketingu. Pamiętamy jednak, że mamy do czynienia nie tyle z produktem, ile z wartością, a
odbiorcy to nie bierni konsumenci, ale świadomi uczestnicy, którzy są nie tylko „grupą docelową”, ale
przede wszystkim wspólnotą, z którą trzeba znaleźć wspólny język.