Kiedy można powiedzieć że akcja promocyjna się udała ?

Akcja jest udana, gdy spełnione zostaną stawiane przed nią cele. Trzeba je dokładnie – najlepiej w konkretnych cyfrach – sfomułować zanim przystąpimy do pracy. W przypadku jednego produktu 1000 sprzedanych sztuk jest sukcesem, w przypadku innego może to być kompletna porażka. Czasem celem nie jest sprzedaż, ale na przykład wejście na wybrany rynek. Cele bywają bardzo różne: zdobycie nagrody w konkursie branżowym, zademonstrowanie przewagi nad konkurencją, wykreowanie wizerunku przedsiębiorstwa lub konkretnej osoby. Niejasność, co do faktycznych celów, jakie zleceniodawca stawia przed promocją może być przyczyną przykrych niespodzianek. Bywa czasem, że sukces akcji promocyjnej przekroczy najśmielsze oczekiwania. Oczywiście należy się wtedy cieszyć, ale jest to też moment do krytycznej refleksji: czy aby nie mierzyliśmy zbyt nisko? Czy gdybyśmy planowali odważniej nie udałoby się osiągnąć więcej?