Fondation Kościelski Geneve

W latach 2002-2010, pani Iwona Haberny, działająca z ramienia jej własnej agencji promocyjnej OKO organizowała co roku uroczystości wręczenia Nagrody Kościelskich, na zmianę w Miłosławiu, w Warszawie i w Krakowie. Każdorazowo samemu wręczeniu towarzyszył szereg wydarzeń zorganizowanych w pełnym zakresie przez Panią Haberny, od pozyskania środków finansowych i ich późniejsze rozliczenie, do ustalenia programu imprez, zapraszania ich uczestników oraz skutecznej i szerokiej ich promocji.

Cała ta działalność wymagała szerokiego zestawu różnych umiejętności, zarówno administracyjnych i organizacyjnych jak i dyplomatycznych i negocjatorskich, nie mówiąc o oczekiwanej także wysokiej jakości kontaktów międzyludzkich. We wszystkich aspektach jej działania Pani Haberny wyróżniła się najwyższym
stopniem kompetencji i profesjonalizmu.

Prof. dr hab. Francois Rosset
Prezes Zarządu Fundacji Kościelskich