Fundacja II Katedry Chorób Wewnętrznych CM UJ im. Prof. Andrzeja Szczeklika

Agencja Promocyjna OKO odpowiedzialna była za działania Public Relations, związane z uroczystością nadania II Katedrze Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum imienia prof. Andrzeja Szczeklika. Praca polegała nie tylko na przekazaniu informacji o wydarzeniu, ale także na uświadomieniu odbiorcom głębszego przesłania, jakie patronat wybitnego lekarza — humanisty za sobą niesie. Do swoich zadań Agencja podeszła z zaangażowaniem i wywiązała się z nich rzetelnie.

Prof. dr hab. Jacek Musiał
Prezes Fundacji