Miasto i Gmina Miłosław

W latach 2003 –2006 – 2009 Iwona Haberny, jako reprezentant Fundacji Kościelskich w Polsce, współpracowała z Miastem i Gminą Miłosław (siedzibą rodu Kościelskich) przy organizacji i promocji festiwalu artystycznego, związanego z wręczeniem Nagrody Kościelskich. Wydarzenie to, poprzez media, przyczyniło się do ogólnopolskiej promocji Miłosławia, a zarazem uaktywniło miejscową społeczność. Szczególnie cenimy sobie fakt, że przyjęta formuła festiwalu pozwoliła naszym mieszkańcom – wszystkim, nie tylko zainteresowanej grupie – aktywnie obcować ze sztuką najwyższej próby. Zaproszeni goście (laureaci Nagrody Kościelskich, m. innymi: Ewa Lipska, Olga Tokarczuk, Jacek Dehnel, Jacek Dukaj, Stefan Chwin i wielu innych) prowadzili warsztaty literackie w szkołach naszej gminy, czytali swoje utwory na wieczorach literackich, a koncerty piosenki literackiej gromadziły wszystkich mieszkańców w kościele parafialnym. Tym sposobem dziedzictwo kulturalne Kościelskich stało się istotnym element tożsamości mieszkańców.Iwona Haberny wykazała się we współpracy z nami nie tylko prężnością organizacyjną, ale troską o to, by przygotowywane wydarzenia, o wysokiej wartości artystycznej, były dostępne i atrakcyjne dla wszystkich mieszkańców i pozostawiły po sobie trwały ślad.

mgr. Zbigniew Skikiewicz
Burmistrz Miłosławia