Instytut Polski w Wilnie

Goethe-Institut Krakau

Attaché Kulturalny Republiki Litewskiej w Polsce

Litewski Instytut Kultury Wilno

Goethe-Institut Krakau

Projekt Tuwim