Polska Prowincja Zakonu Bonifratrów

Agencja Promocyjna OKO współpracowała z Polską Prowincją Zakonu Bonifratrów przy opracowywaniu innowacyjnego ogólnopolskiego Projektu Boni-Pro-Art – programu terapii przez sztukę – arteterapii. Celem projektu jest aktywizacja i integracja poprzez sztukę osób chorych, niepełnosprawnych, seniorów i grup zagrożonych wykluczeniem. Do przedsięwzięcia Agencja wniosła wiele nowych, oryginalnych i kreatywnych pomysłów. We współpracy wykazała się szczególną innowacyjnością w podejściu do skomplikowanej problematyki integracji i włączenia osób chorych i niepełnosprawnych do równoprawnego dostępu do sztuki, połączonego z elementami terapii i rehabilitacji. Podczas tworzenia programu Agencja umiejętnie połączyła angażowanie do realizacji projektu środowisk artystycznych ze środowiskami medycznymi, pomocy społecznej oraz organizacjami pozarządowymi.

Marek Krobicki
Dyrektor ds. Rozwoju i Integracji