Public Relations w kulturze

 • opracowywanie koncepcji i prowadzenie kampanii promocyjnych wydarzeń kulturalnych
 • pozyskiwanie partnerów i sponsorów
 • organizacja premier, koncertów, benefisów, festiwali, spotkań autorskich
 • kreowanie wizerunku artystów oraz organizowanie ich spotkań z publicznością kontaktów z mediami
 • przygotowywanie i dystrybucja materiałów prasowych (drukowane, elektroniczne, filmowe)
 • monitorowanie efektów prowadzonych działań

Organizacja wydarzeń kulturalnych

 • opracowanie koncepcji (gale, premiery, konferencje)
 • pozyskanie partnerów i wykonawców
 • zapewnienie zaplecza technicznego
 • promocja
 • dokumentacja (serwis fotograficzny i filmowy)

Szkolenia z zakresu promocji czytelnictwa

Szkolenia dla

 • Bibliotekarzy
 • Nauczycieli
 • Księgarzy
 • Pracowników instytucji kultury

Proponowana tematyka szkoleń

 • Nietypowe formy promocji czytelnictwa
 • Organizacja i promocja wydarzeń kulturalnych
 • Kreatywność i innowacje w instytucjach kultury
 • Tradycja i nowoczesność – dziedzictwo lokalne, jako temat nowatorskich projektów kulturalnych
 • Projekty międzypokoleniowe i metody pracy z różnymi grupami wiekowymi
 • Wykorzystanie gier i „grywalizacji” do promocji książki
 • Zasady skutecznej komunikacji – media tradycyjne i społecznościowe
 • Budowanie i promocja marki biblioteki
 • Budowanie marki osobistej nauczyciela i bibliotekarza
 • szkolenia „skrojone na miarę” – dostosowane do ich indywidualnych potrzeb zamawiających

Nowe szkolenia

               

Obsługa techniczna prowadzonych szkoleń:

 • prezentacje multimedialne
 • dokumentacja audio i video
 • transmisja online

Content Marketing

 • pisanie tekstów
 • produkcja filmów
 • blogi i video blogi
 • materiały audio
 • tworzenie infografik
 • sesje fotograficzne

Kontakty z mediami

 • prowadzenie biura prasowego
 • przygotowywanie merytoryczne i graficzne materiałów prasowych oraz ich dystrybucja
 • organizacja konferencji prasowych, wyjazdów studyjnych i wywiadów indywidualnych
 • monitoring efektów prowadzonych działań

Kampanie w Internecie

 • tworzenie i pozycjonowanie stron internetowych
 • realizacja kapani promocyjnych w Internecie
 • działania w mediach społecznościowych
 • prowadzenie konkursów
 • prowadzenie blogów i grup dyskusyjnych
 • kontakty z blogerami

Reklama

 • opracowywanie strategii reklamowej ściśle zintegrowanej z działaniami Public Relations
 • koordynacja współpracy twórców (pisarzy, grafików, filmowców, aktorów) zaangażowanych w powstanie kampanii
 • zapewnienie zaplecza technicznego dla realizacji kampanii realizacja kampanii reklamowych (od projektu po emisję)współpraca z domami mediowymi i bezpośrednio z właścicielami nośników reklam.