Promocję rozumiemy jako przemyślaną sekwencję staranie dobranych działań, w których efekcie osoba, wydarzenie, produkt zajmą lepszą pozycję niż ta, w której byli w punkcie wyjścia. Nie dzielimy działań promocyjnych na reklamę, public relations, promocję w świecie realnym i w Internecie – wszystko to staramy się łączyć, splatać, wzajemnie wspierać i dzięki temu działać ze znacznie większą siłą.