Poetry Foundation Chicago

Iwona Haberny, właścicielka Agencji Promocyjnej OKO, była polskim koordynatorem Krakowskich Spotkań Poetów (Krakow Poetry Symposium), zorganizowanych i sponsorowanych przez działający w ramach Poetry Foundation, Harriet Monroe Poetry Institute. Krakowskie Spotkania Poetów to cykl trwających tydzień (17-21 czerwca 2013) wydarzeń, prezentujących kilkunastu amerykańskich, europejskich i polskich poetów podczas dyskusji panelowych, prezentacji, seminariów translatorskich i wieczorów poetyckich, zorganizowanych w różnych miejscach Krakowa. Wszystkie wydarzenia były nieodpłatnie dostępne dla publiczności. Misją Poetry Foundation jest wspieranie aktywnej obecność poezji w kulturze amerykańskiej. Będąc organizacją non-profit z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, Fundacja obdarzyła panią Haberny dużym zaufaniem w kwestii opracowania i realizacji udanego wydarzenia. Pani Haberny włożyła dużo wysiłku, aby przeprowadzić wszystkie działania zgodnie z prawem i zwyczajami biznesowymi obowiązującymi w obu krajach. Zarówno to, jak i cenne kontakty oraz wiarygodność zdobyte przez nią przez lata pracy w Krakowie pomogły w negocjacjach, jakie prowadziła w imieniu Harriet Monroe Poetry Instytut, między innymi w Urzędzie Miasta Krakowa, na Uniwersytecie Jagiellońskim, w Konsulacie Stanów Zjednoczonych. Sympozjum zostało uznane za wielki sukces, zarówno przez uczestników jak i widzów. Sukces ten w dużej mierze był wynikiem starań Iwony Haberny, która dysponuje świetnym zmysłem organizacyjnym i wyczuleniem na szczegóły. Jest dokładna, elastyczna , a praca z nią jest przyjemnością. Życzymy jej dalszych sukcesów w pracy z różnymi podmiotami w zakresie organizacji wydarzeń kulturalnych i wszystkich innych.

Z poważaniem,
Ilya Kaminsky
Dyrektor Harriet Monroe Poetry Institute
The Poetry Foundation